نوشته‌ها

,

آموزش بخش های مختلف سامانه نیمکت

همه امکانات تو یک جا سامانه مدیریت مدرسه نیمکت بخش های زیادی دارد که در این ویدیو به آموزش کلی مشاهده این بحش ها میپردازیم ویدیو زیر را مشاهده کنید .  …