همکاری در فروش با سامانه نیمکت

  • دریافت نمایندگی فروش از سامانه نیمکت

  • اخذ شعبه برای گسترش نیمکت

  • فروش بین المللی نیمکت در خارج از کشور

همکاری با نیمکت

?اطلاعیه?

نیمکت تصمیم دارد برای پیشرفت پوشش هوشمند سازی مدارس در تمامی استان های کشور .
به افرادی که شایستگی ارائه سامانه به مدارس دیگر  را دارند نمایندگی فروش اعطا کند .

در حال حاظر نیمکت به مدارس غیر دولتی در حال سرویس است .

+ دریافت نمایندگی به منزله همکاری در فروش و توانایی بازاریابی منطقه ای سامانه جامع نیمکت است .

+دریافت شعبه به منزله همکاری در فروش و توانایی استخدام بازاریاب منطقه ای ، جهت ارائه و فروش سامانه جامع نیمکت است .