تخته سفید تعاملی چیست ؟
, ,

تخته سفید تعاملی چیست IWB چیست ؟

تخته سفید تعاملی چیست ؟   تخته سفید تعاملی (IWB) نیز معمولاً با عنوان تخته های تعاملی شناخته می شود. یا تخته های هوشمند یک تخته سفید تعاملی چیست نمایشگر تعاملی بزرگ در شکل  یک تخته سفید است. این می تواند یک کامپیوتر صفحه لمسی…
سیستم مدیریت آموزش چیست و چه کاربردهایی دارد ؟

سیستم مدیریت آموزش چیست و چه کاربردهایی دارد ؟

سیستم LMS چیست وچه کاربرد هایی دارد ؟   سیستم مدیریت آموزش (LMS) یک نرم افزار نرم افزاری برای مدیریت ، سیستم مدیریت آموزش چیست و چه کاربردهایی دارد ؟ اسناد ، پیگیری ، گزارش دهی و تحویل دوره های آموزشی ، برنامه های آموزشی یا برنامه های آموزشی و توسع…